sobota, 26 maja 2018

XXVI Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr im. Rajmunda Hankego

W sobotę 26 maja 2018 r. odbyły się XXVI Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr im. Rajmunda Hankego w Chorzowie. Od wielu już lat tradycyjnie rozbrzmiewa śląska pieśń            i muzyka pośród zieleni i zabytkowych zagród rozrzuconych w chorzowskim Skansenie. Jest to piękna okazja do spotkania śpiewaków i muzyków na łonie natury i wspólnej biesiady. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie piękna śląskiej pieśni chóralnej. Tradycyjnie wystąpił tam Szkolny Zespół Pieśni i Tańca "Piaśniki". Pod okiem Pani Kamili Wójcik, Pani Ireny Kanclerz oraz Pani Urszuli Cedzich młodzi artyści zaprezentowali: zwodzonego, grozika, owczareczka, rechtora, kokotka, trojoka, gołąbka, kozierajki. Towarzyszył im piękny śpiew części chóru. Z okazji Dnia Matki „Piosenkę wiosenną” Zespołu Wolna Grupa Bukowina zaśpiewały w duecie mama z córką, a ze sceny wybrzmiały gorące życzenia dla Wszystkich Mam. Serdecznie dziękujemy całym rodzinom, które jak co roku były razem z nami. Wszystkich, którym bliska jest tradycja naszego regionu zapraszamy na następny nasz występ.    

 Więcej fotek tu